cv zhang

HU YUANLI CHEZ ELLE, PARIS, 2003
CUI DANYING, GUANGZHOU, 1994
Hu Yuanli in swimsuit , Guangzhou 1987
tang Qing, Guangzhou , 1994
liu xuan and tie ying , Beijing , 1996
Miss Lin, Guangzhou, 1989
HU YUANLI
Miss Lin, Guangzhou, 1989
Miss Lin, Guangzhou, 1989
Miss Lin, Guangzhou, 1989