Stieglitz 19

Bert Danckaert

Simple Present

In zijn uitgepuurde foto’s laat Bert Danckaert de alledaagse stedelijke omgeving zien zoals we die nog nooit zagen. De precieze fragmenten van ordinaire straatgevels die hij met de camera selecteert op zijn omzwervingen in de stad krijgen een beeldende autonomie. Zijn blik transformeert de saaie, doodgewone architectuur waar we aan voorbijgaan tot een esthetische constructie. In dat spanningsveld tussen documentaire topografie en picturale verbeelding, tussen herkenbare banaliteit en abstractie blijft zijn serie-in-progress ‘Simple Present’ fascineren.