De verschillende achtergrond, opleiding en fotografische benadering van Thomas Vandenbergheen Sybren Vanoverberghe nodigt uit hun werk tegenover en naast elkaar te zetten. Ondanks de verschillen in werkwijze, stijl en vormtaal, zijn er ook zeker raakvlakken, zoals hun fascinatie voor de foto als een document van tijd.

Waar Sybren Vanoverberghe zich aangetrokken voelt tot historische plekken wereldwijd, richt Thomas Vandenberghe zich op het heden en verleden in zijn persoonlijke leven, dicht bij huis. De bewondering voor elkaars werk en de voorbereidingen voor deze expo brengt ze als kunstenaars dichter bij elkaar. Dat levert naast veel inspiratie ook intrigerend nieuw werk op. De expositie bestaat volledig uit nieuw werk dat zij hebben gemaakt tijdens de lockdown periode in Vlaanderen.

Opening: vrijdag 18 september, 18:00 tot 20:00
za 19 sept t/m zo 18 okt